Gospodarka odpadami komunalnymi Drukuj Email

 


 

Urząd Miejski w Pszczynie informuje, że od 4 kwietnia br. na terenie gminy Pszczyna rozpocznie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Podczas zbiórki zbierane będą wyłącznie następujące rodzaje odpadów, które muszą zostać wystawione przed posesję najpóźniej
do godz. 7.00 w dniu ich odbioru:

  • stare meble, wersalki, fotele, krzesła, wózki dziecięce,
  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

 

W pierwszym dniu zbiórki zostaną zebrane stare meble, natomiast
w dniach kolejnych sprzęt elektryczny i elektroniczny, wystawiony już w pierwszym dniu zbiórki.

Przypominamy, iż do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się następujących odpadów:

  • opon, styropianu, wełny mineralnej, odpadów poremontowych, gruzu, worków po nawozach, okien, opakowań po chemikaliach, olejach czy truciznach, odpadów zielonych (gałęzie, trawa, liście).

Odpady te nie będą zbierane!


Urząd Miejski w Pszczynie informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/393/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lipca 2013r. na terenie gminy Pszczyna obowiązują następujące stawki:

- 16,00 zł/ osobę/miesiąc,

- 9,20 zł/osobę/miesiąc (jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny).

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani byli do
30 kwietnia 2013r. złożyć w Urzędzie deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których w punkcie H.1. należy wpisać jedną z ww. stawek.


Należność z tytułu wywozu odpadów komunalnych można wpłacać bez prowizji w kasie Urzędu Miejskiego w Pszczynie w dniach: poniedziałek w godz. od 7:00 do 15:30, od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do 14:30 lub na indywidualne konto podane w informacji o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dopiskiem „opłata za wywóz odpadów”

 

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przykładowo wypełniona deklaracja

Nowości w systemie gospodarowania odpadami

Deklaracja na dodatkowe usługi

INFORMACJA – ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PSZCZYNA, U KTÓRYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI POWSTAJĄ POPIOŁY ZE SPALANIA WĘGLA, MIAŁU, itp.


1. Zasady segregacji odpadów

2. Harmonogram Brzeźce
3. Harmonogram Czarków
4. Harmonogram Ćwiklice
5. Harmonogram Jankowice
6. Harmonogram Łąka
7. Harmonogram Piasek
8. Harmonogram Poręba
9. Harmonogram Rudołtowice
10. Harmonogram Studzienice
11. Harmonogram Studzionka
12. Harmonogram Wisła Mała
13. Harmonogram Wisła Wielka
14. Harmonogram - Odpady mokre i suche - Pszczyna
15. Harmonogram zbiórki wielkich gabarytów
16. Harmonogram mycia pojemników

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Podmioty odbierające odpady komunalne

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych

Osiągnięte poziomy odzysku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Pszczyna za 2014r.

 

Czy możesz już odebrać dowód

Reklama

CEIDG

Reklama

Internetowa mapa Pszczyny

Reklama

Strategia Rozwoju Gminy

Reklama

Prawo miejscowe

Reklama

Biuletyn Informacji Publicznej

Reklama

Budżet Obywatelski

Reklama

Gospodarka odpadami

Reklama

Karta dużej rodziny

Reklama

Gminna Karta Dużej Rodziny

Reklama

Publikacja regionalna

Reklama

Wirtualne biuro

Reklama

Program ochrony powietrza

Reklama

Tłumacz migowy w Urzędzie

Reklama

Lokalna Grupa Działania

Reklama

Urząd wyśle SMS-a

Reklama

Projekt KREATOR

Reklama

Głos Pszczyński

Reklama

Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies .