Inwestycje realizowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW w Warszawie Drukuj Email
piątek, 27 czerwca 2014

„ Rewitalizacja Zabytkowego Parku Pszczyńskiego poprzez przywrócenie waloru przyrodniczego cennej zieleni parkowej – II etap”


ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: WFOŚiGW W KATOWICACH

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 31 998,28

KWOTA DOFINANSOWANIA: 23 198,60 zł

ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: IV kwartał 2016 r.

ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: IV kwartał 2016 r.

OPIS: Celem głównym przedmiotowego projektu była ochrona różnorodności biologicznej oraz zachowanie i ochrona cennej zieleni parkowej, w tym unikatowego drzewostanu w Zabytkowy Parku Pszczyńskim, poprzez prace konserwacyjne i pielęgnacyjne drzew oraz uzupełnienie nasadzeń.

 

„Wykonanie nasadzeń wzdłuż Alei Głównej na terenie Parku Zamkowego w Pszczynie”


ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: WFOŚiGW W KATOWICACH

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 25 492,18

KWOTA DOFINANSOWANIA: 18 399,98 zł

ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: IV kwartał 2016 r.

ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: IV kwartał 2016 r.

OPIS: Celem głównym przedmiotowego projektu było posadzenie 46 szt. graba pospolitego, w lukach w istniejącej alei grabowej prowadzącej od zamku pszczyńskiego do cmentarza św. Jadwigi Śląski. Wykonane nasadzenia miały za zadanie uzupełnienie i otworzenie alei grabowej będącym istotnym elementem układu kompozycyjnego zabytkowego założenia parkowego.

WFOŚiGW w Katowicach

Rewitalizacja zabytkowego parku pszczyńskiego poprzez przywrócenie waloru przyrodniczego cennej zieleni parkowej”

 

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: WFOŚiGW W KATOWICACH

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 147 396,60 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 36 664,00 zł

ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: III kwartał 2013 r.

ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: IV kwartał 2013 r.

OPIS: Celem głównym przedmiotowego projektu była rewitalizacja zabytkowego Parku Pszczyńskiego poprzez dokonanie szeregu prac konserwacyjnych i pielęgnacyjnych starodrzewu,
a celem dodatkowym dokonanie zabiegów rekultywacyjnych łąk parkowych i innych obszarów zielonych oraz przywrócenie im waloru przyrodniczego.

Rewitalizacja przeprowadzona zostanie przede wszystkim w oparciu o zachowany unikatowy zabytkowy starodrzew, uzupełniony o nowe nasadzenia drzew i krzewów, mających na celu przywrócenie układu kompozycyjnego zabytkowego założenia, a także istniejące przestrzenie trawników służące użytkownikom parku.

Prace rekultywacyjne obejmowały:

  • odmulenie rowów melioracyjnych na długości 430 m,
  • naprawa podstawy ubezpieczenia skarp,
  • rekultywację powierzchni obniżonych, podmokłych – 650 m2,
  • wykonanie zabiegów agrotechnicznych (orka, bronowanie, wapnowanie i nawożenie) na całej powierzchni 8545 m2,
  • wysiew mieszanki traw motylkowych i przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych.

Wykonane prace pozwolą na zlikwidowanie niekorzystnych zmian hydrogeologicznych: podniesienia poziomu wód gruntowych, lokalnych zawilgoceń, okresowe podtopienia, które wywierają niekorzystny wpływ zarówno na tereny łąkowe, jak i na starodrzew, powodując jego osłabienie, a w ostateczności, pogorszenie stanu zdrowotnego.

Dodatkowo celem było uzupełnienie układu kompozycyjnego: nasadzenia drzew
(30 sztuk) i krzewów (40 sztuk) oraz prace pielęgnacyjne starodrzewu (20 egzemplarzy).

W ramach prac pielęgnacyjnych przeprowadzono na starodrzewie:

  • usunięcie posuszu grubego,
  • redukcja koron mająca na celu poprawę statyki drzew,
  • usunięcie posuszu drobnego,
  • wykonanie wiązań elastycznych.

 

NFOŚiGW w Warszawie

„Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Pszczyńskiego, poprzez zakup sprzętu koniecznego dla prawidłowego utrzymania i pielęgnacji zieleni Zabytkowego Parku Pszczyńskiego”


 

 

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: NFOŚiGW W WARSZAWIE

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 314 142,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 150 000,00 zł

ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: II kwartał 2012 r.

ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: II kwartał 2012 r.

 

OPIS:

Przedsięwzięcie polegało na zakupie maszyn i urządzeń koniecznych dla prawidłowego utrzymania
i pielęgnacji zieleni Parku Zamkowego. Zakupione maszyny oraz urządzenia zostały przekazane Miejskiemu Zakładowi Zieleni w Pszczynie.

W ramach inwestycji zakupiono następujący sprzęt i urządzenia:

1. Zestaw – ciągnik rolniczy wraz z przyczepą

Parametry ciągnika rolniczego: moc 87 KM, napęd na cztery koła.

Parametry przyczepy: 6 ton ładowności, przyczepa dwuosiowa.

2. Kosiarka zbierająca z wysokim wyładunkiem

Parametry techniczne kosiarki: szerokość robocza 1800mm, pojemność zbiornika 1,7 m3

3. Mikrociągnik z kosiarką

Dane ciągnika: moc 18 KM, z zamontowaną kosiarką o szerokości 130 cm koszenia, w tym wszystkie elementy niezbędne do wspólnej pracy takie jak, przyłącza hydrauliczne i urządzenia niezbędne do montażu kosiarki do ciągnika.

 

„Rewitalizacja Zabytkowego Parku Pszczyńskiego poprzez przywrócenie waloru przyrodniczego cennej zieleni parkowej – część IV”

 

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: NFOŚiGW W WARSZAWIE

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 752 955,62 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 648 658,42 zł

ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: 2014-2015 r.

ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: IV kwartał 2015 r.

OPIS: Przedsięwzięcie ma na celu przywrócenie życia biologicznego w ekosystemie wodnym na terenie Zabytkowego Parku Pszczyńskiego (m.in. przez odmulenie istniejącego stawu wraz
z wyprofilowaniem skarp) oraz poprzez zakup sprzętu mechanicznego na intensyfikację pielęgnacji i opieki nad biocenozą parkową.

W ramach projektu przewiduje się:

- odmulenie istniejącego stawu wraz z wyprofilowaniem skarp i ubezpieczeniem stopy opaską z geokraty T – HDPE wysokości 20 cm wypełnioną naturalnym kamieniem łamanym,

- ubezpieczenie dna stawu w obrębie dwóch istniejących wlotów – przepust pod ul. Chopina i wylot kanalizacji deszczowej pod ul. Chopina brukiem kamiennym z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,

- wykonanie okładziny cyklopowej z kamienia naturalnego na istniejącym przelewie awaryjnym – mnichu wraz z wymianą szandorków i kraty,

- wykonanie okładziny cyklopowej z kamienia naturalnego na istniejącej zastawce betonowej, montaż urządzenia wyciągowego wraz z nową zasuwą, montaż kładki stalowej oraz barier ochronnych stylizowanych wg wzoru z XIX w,

- wymianę zniszczonych ubezpieczeń z elementów betonowych (dyble, korytka betonowe i płyty ażurowe) na ubezpieczenia z wykorzystaniem materiałów naturalnych w postaci bruków w dnie i na skarpach na odbudowanych odcinkach rowów. Nad ubezpieczeniem kamiennym przewiduje się układanie wegetacyjnej maty kokosowej z roślinnością charakterystyczną dla środowiska wodnego,

- przebudowę istniejącego przepustu sklepionego (zabytkowego z 1813r.) z uwagi na jego zły stan techniczny na przepust sklepiony z zachowaniem wymiarów, wyglądu i elementów kamiennych zgodnych z oryginałem. Barierki z rur stalowych zostaną zastąpione na barierki stylowe zgodnie z oryginałem z XIX wieku,

- przebudowę istniejącego przyczółka wlotowego przepustu nr 3 z uwagi na zły stan techniczny na identyczny zgodny z oryginałem wraz z montażem barier stylizowanych,

- przebudowę istniejącego przepustu nr 4 z kręgów betonowych na przepust sklepiony z przyczółkami z cegły w celu podniesienia walorów estetycznych w Zabytkowym Parku Pszczyńskim. Odbudowa stawu i koryt rowów Parkowych będzie prowadzona po ich dotychczasowej trasie z dowiązaniem do istniejących górnych krawędzi skarp.

 

Czy możesz już odebrać dowód

Reklama

Pszczyński rower

Reklama

CEIDG

Reklama

Internetowa mapa Pszczyny

Reklama

Strategia Rozwoju Gminy

Reklama

Prawo miejscowe

Reklama

Biuletyn Informacji Publicznej

Reklama

Budżet Obywatelski

Reklama

Gospodarka odpadami

Reklama

Karta dużej rodziny

Reklama

Gminna Karta Dużej Rodziny

Reklama

Publikacja regionalna

Reklama

Wirtualne biuro

Reklama

Program ochrony powietrza

Reklama

Tłumacz migowy w Urzędzie

Reklama

Lokalna Grupa Działania

Reklama

Urząd wyśle SMS-a

Reklama

Projekt KREATOR

Reklama

Głos Pszczyński

Reklama

Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies .