Projekty realizowane z innych źródeł zewnętrznych w latach 2014-2020 Drukuj Email
piątek, 03 lutego 2017

„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pszczyna na lata 2015-2023”

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Nazwa działania: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

Wartość projektu (PLN): 10 950,00 zł
Wartość dotacji (PLN): 9 855,00 zł

Okres realizacji rzeczowej: 2015 - 2016 r.

Planowana data realizacji finansowej: 2017 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: IV kwartał 2016 r.

Celem niniejszego projektu było przygotowanie projektu programu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji (osiedla: Stare Miasto, Śródmieście, Siedlice, Piastów oraz Powstańców Śląskich), prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pszczyna na lata 2015-2023

 

Czy możesz już odebrać dowód

Reklama

Pszczyński rower

Reklama

CEIDG

Reklama

Internetowa mapa Pszczyny

Reklama

Strategia Rozwoju Gminy

Reklama

Prawo miejscowe

Reklama

Biuletyn Informacji Publicznej

Reklama

Budżet Obywatelski

Reklama

Gospodarka odpadami

Reklama

Karta dużej rodziny

Reklama

Gminna Karta Dużej Rodziny

Reklama

Publikacja regionalna

Reklama

Wirtualne biuro

Reklama

Program ochrony powietrza

Reklama

Tłumacz migowy w Urzędzie

Reklama

Lokalna Grupa Działania

Reklama

Urząd wyśle SMS-a

Reklama

Projekt KREATOR

Reklama

Głos Pszczyński

Reklama

Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies .