II rata opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych Drukuj Email
wtorek, 30 maja 2017

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Urząd Miejski w Pszczynie przypomina, iż zgodnie z art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zmianami) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach oraz placówkach gastronomicznych

zobowiązani są do uiszczenia opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń, w terminie do 31 maja 2017 r. Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 12 pkt 5b powyższej ustawy zezwolenie wygasa w przypadku niedopełnienia dokonania opłaty w ustawowych terminach oraz w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.

 

Wpłaty należy dokonać:

- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pszczynie:
ING Bank Śląski O/Bielsko Biała 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540,

- w kasie Urzędu Miejskiego w Pszczynie przy ul. Rynek 2 w poniedziałek w godzinach od 700 do 1530, od wtorku do piątku w godzinach od 700 do 1430.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Zdrowia przy ulicy Dworcowej 30 (pokój nr 23, II piętro) oraz pod numerem telefonu 32 449 38 78

 

Czy możesz już odebrać dowód

Reklama

Pszczyński rower

Reklama

CEIDG

Reklama

Internetowa mapa Pszczyny

Reklama

Strategia Rozwoju Gminy

Reklama

Prawo miejscowe

Reklama

Biuletyn Informacji Publicznej

Reklama

Budżet Obywatelski

Reklama

Gospodarka odpadami

Reklama

Karta dużej rodziny

Reklama

Gminna Karta Dużej Rodziny

Reklama

Publikacja regionalna

Reklama

Wirtualne biuro

Reklama

Program ochrony powietrza

Reklama

Tłumacz migowy w Urzędzie

Reklama

Lokalna Grupa Działania

Reklama

Urząd wyśle SMS-a

Reklama

Projekt KREATOR

Reklama

Głos Pszczyński

Reklama

Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies .